• Welkom

    Welkom op de website van de Buurtvereniging Duurschen. Op deze website kunt u van alles vinden over het reilen en zeilen van onze buurt, de activiteiten die worden georganiseerd, onze commissies, het bestuur en nog veel meer.

Samenwerking met andere groepen

We werden onlangs benaderd door de beheerder van de buurtpreventiegroep van het bedrijventerrein Bloemakkers met de vraag of het ook een idee is om de beheerders van buurpreventiegroepen die naast elkaar bestaan toe te voegen in elkaars buurtpreventiegroep. Op deze manier is het mogelijk om relevante appjes door de beheerders… Verder lezen…

Palmpasen 2019

paaseieren in mandje

14-04-2019 @ 10:00 – 13:00 – Ook dit jaar organiseren we vanuit de buurtvereniging weer wat met pasen. De kinderen kunnen paaseieren zoeken terwijl de ouders kunnen genieten van een lekker kopje koffie of thee met wat lekkers erbij. Wij zullen ook zorgen voor chocolademelk voor de liefhebbers. In tegenstelling tot voorgaande edities hebben we deze keer geen uitgebreid ontbijt. Wij […] Verder lezen…

Algemene Ledenvergadering Duurschen

14-03-2019 @ 20:00 – 22:00 – Agenda ledenvergadering   Opening   Mededelingen   Verslag jaarvergadering 2018   Verslag 2018 van het bestuur Secretaris Penningmeester Verslag kascommissie   Verkiezing Kascommissie: ? Begroting 2019 Bestuursverkiezing   Verslag Speeltuincommissie   Voorgestelde activiteiten 2019   14 april Palmpasen 13 juli Buurt BBQ (aansluitend aan opbouwen oostermoer versiering) september Puzzeltocht ? Wijnproeverij? ? Kerstborrel   Oostermoer […] Verder lezen…

Buurtpreventiebord geplaatst

Vanmorgen, rond 11:30, is het eerste door de gemeente beschikbaar gestelde buurtpreventiebord geplaatst bij de ingang van onze wijk aan de Duurschenlaan. Onder toeziend oog van de aanwezigen heeft waarnemend burgemeester dhr. Baas het bord onthuld. De burgemeester gaf aan er waarde aan te hechten dat een initiatief van een… Verder lezen…