Aanmelden WhatsApp Buurtpreventiegroep

Het gebeurt wel eens dat we met een appje of een mailtje worden benaderd door iemand om zichzelf of een huisgenoot op te geven voor de Buurtpreventiegroep. We reageren hierop door te vragen dit via het invullen van het aanmeldformulier op het internet te doen of deponeren een aanmeldformulier in de brievenbus. Het is voor ons van belang dat de aanmelding via deze twee kanalen verloopt om een drietal redenen:

  • De aanmelder geeft expliciet toestemming om zijn gegevens te verwerken. Dit is van belang om de verstrekte gegevens te mogen gebruiken voor de ‘bedrijfsvoering’ van de groep. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) schrijft dit voor.
  • De aanmelder wordt gevraagd zich te conformeren aan de geldende spelregels. Hiermee voorkomen we discussie in de toekomst wanneer er een geschil mocht ontstaan.
  • We weten zeker dat we alle benodigde gegevens hebben.

Het klinkt wat formeel, maar dit draagt bij tot de instandhouding van de groep. Door alleen aanmeldingen via de eerder genoemde kanalen te accepteren, weten we zeker dat in één keer alles geregeld kan worden. Het formulier op internet is ook via een telefoon goed in te vullen en anders kan de papieren versie daar worden gedownload zodat u het kunt afdrukken, invullen en bij een van de beheerders in de brievenbus kunt deponeren.

Wat in bijna alle gevallen gebeurt is dat na ons verzoek de aanmelding via de aangegeven kanalen te laten verlopen, is dat dit in slechts incidentele gevallen tot een daadwerkelijke aanmelding leidt. Dat vinden we erg jammer want we willen graag deze mensen bij de WhatsApp Buurtpreventiegroep Duurschen hebben.

U kunt zich hier direct aanmelden of dit formulier afdrukken, invullen en op het aangegeven adres in de brievenbus deponeren.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.