Lid worden

  Met dit formulier geeft u zich op als lid van de Buurtvereniging Duurschen.

  Lidmaatschap:
  De contributie voor het lidmaatschap van de Buurtvereniging is per kalenderjaar als volgt:
  Alleenstaanden € 12,50 (incl. bijdrage Oostermoer commissie)
  Gezinnen € 25,- (incl. bijdrage Oostermoer commissie)

  Betaling dient jaarlijks voor 1 maart te geschieden op rekeningnummer NL24 RABO 0316 2527 00 t.a.v. Buurtvereniging Duurschen.

  De door u hierna verstrekte gegevens worden opgeslagen in een database ten behoeve van het verwerken van uw lidmaatschap. U dient hiermee in te stemmen om u aan te kunnen melden middels dit elektronisch formulier. Mocht u daar bezwaar tegen hebben of anderszins redenen hebben om u niet elektronisch aan te melden, dan kunt gebruik maken van een aanmeldformulier dat u kunt afdrukken, invullen en inleveren bij het Secretariaat: Aanmeldformulier downloaden


  Naam (Verplicht)

  Straat (Verplicht)

  Huisnummer (Verplicht)

  Telefoonnummer (Verplicht)

  E-mail adres (Verplicht)

  Gezinssamenstelling
  Aantal volwassenen (Verplicht)

  Aantal kinderen

  Akkoordverklaring (Verplicht)
  om u aan te melden dient u zich akkoord te verklaren door alle onderstaande punten aan te vinken.


  (Zie ook onze Privacyverklaring.)

  Opmerkingen
  Ten behoeve van uw aanmelding kunt u in onderstaand veld nog vragen en/of opmerkingen kwijt.

  Als de verzendknop niet kan worden aangeklikt, heeft u niet alle items van de akkoordverklaring aangevinkt.

  Reacties zijn gesloten.