Bestuur informatie

De buurtvereniging Duurschen heeft een bestuur dat als volgt is samengesteld:

Zoals vastgesteld in de ledenvergadering van 3-4-2023:

Voorzitter Anne-Marie Meijering
Secretaris Muriel Stel
Penningmeester Manon Groen
Bestuurslid Caio Schuurmans
Bestuurslid Ben Kremer
Bestuurslid Liane Bron
Bestuurslid Wilma Hadderingh
Bestuurslid Lubbert Meertens
Bestuurslid Rianne Pauw

Het bestuur wordt op jaarlijks op de algemene ledenvergadering gekozen.

Het bestuur vergadert ongeveer 5 keer per jaar met daarbij extra vergaderingen wanneer er een evenement/activiteit is. In de bestuursvergadering worden de activiteiten, financiën en alle andere zaken besproken die betrekking hebben op onze buurtvereniging.

U kunt contact opnemen met het bestuur per email: info@duurschen.nl of via het contactformulier: Contact Buurtvereniging.

Voor financiële zaken (facturen/declaraties) kunt u terecht bij de penningmeester via het mailadres penningmeester@duurschen.nl of via het contactformulier: Contact Penningmeester.

Reacties zijn gesloten.