Bestuur informatie

De buurtvereniging Duurschen heeft een bestuur dat als volgt is samengesteld:

Voorzitter Muriel Stel
Secretaris René Heling a.i. (vacature)
Penningmeester René Heling
Bestuurslid Danielle Matthijsen
Bestuurslid Vacature
Bestuurslid vacature

Het bestuur wordt op jaarlijks op de algemene ledenvergadering gekozen.

Het bestuur vergadert ongeveer 5 keer per jaar met daarbij extra vergaderingen wanneer er een evenement/activiteit is. In de bestuursvergadering worden de activiteiten, financiën en alle andere zaken besproken die betrekking hebben op onze buurtvereniging.

U kunt contact opnemen met het bestuur per email: info@duurschen.nl of via het contactformulier: Contact Buurtvereniging.

Voor financiële zaken (facturen/declaraties) kunt u terecht bij de penningmeester via het mailadres penningmeester@duurschen.nl of via het contactformulier: Contact Penningmeester.

Reacties zijn gesloten.