Spelregels en voorwaarden

Met het inrichten van de WhatsApp Buurtpreventiegroep hebben we een aantal spelregels opgesteld om te borgen dat de App alleen wordt gebruikt voor waar het voor in het leven is geroepen. Het is bedoeld voor:

De WhatsApp buurtreventiegroep Duurschen is bedoeld om in het kader van burgerparticipatie een bijdrage te leveren aan de veiligheid en het verhogen van de meldingsbereidheid van mogelijke criminele handelingen in de wijk.

Het gaat hierbij om handelingen die, populair gezegd, 112-waardig zijn. (Inbraak of een poging daartoe, vernieling, verdacht ophouden, babbeltrucs etc.) Er zijn mensen in de groep die niets moeten hebben van Social Media als WhatsApp e.d., maar vanwege het Buurtpreventiefacet toch WhatsApp op hun telefoon hebben gezet. Om ook hen tegemoet om deel te nemen is ervoor gekozen om de App-groep niet te gebruiken voor andere meldingen dan 112-waardige meldingen. Voor die andere meldingen is er in Duurschen geen groepsapp beschikbaar. Om dit te kunnen handhaven is er een set aan spelregels en voorwaarden opgesteld waar iedere deelnemer bij opgave mee heeft ingestemd. Het gaat om de volgende spelregels en voorwaarden:

 1. Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar.
 2. Men moet in bezit zijn van een smartphone.
 3. Deelnemers zijn woonachtig/gevestigd in de wijk waar de WhatsApp buurtpreventiegroep actief is.
 4. De WhatsApp buurtpreventiegroep is een burgerinitiatief. De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt.
 5. Gebruik de WhatsApp buurtpreventiegroep volgens de S.A.A.R. methode.
 6. Laat door middel van een WhatsApp bericht in de groep aan elkaar weten dat 112 gebeld is. Dit om te voorkomen dat er een regen van 112 meldingen plaatsvindt.
 7. Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.
 8. Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels/wetten. Dus ook niet mobiel telefoneren tijdens het besturen van een voertuig.
 9. Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een signalement wanneer dit voor de melding noodzakelijke meerwaarde heeft. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, type en het kenteken. (Tip: Gebruik de WhatsApp Buurtpreventie Signalementenkaart Nederland)
 10. Gebruik de WhatsApp buurtpreventiegroep alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling contact en privé berichten. (112-waardige meldingen)
 11. Ten behoeve van de WhatsApp buurtpreventiegroep worden persoonsgegevens vastgelegd voor het uitvoeren van de functie van de groep. Wanneer de deelnemer hier niet mee instemt, kan hij niet deelnemen aan de WhatsApp buurtpreventiegroep.
 12. Het niet houden aan de spelregels en voorwaarden kan leiden tot verwijdering uit de WhatsApp buurtpreventiegroep.

In alle gevallen waarin de spelregels en voorwaarden niet voorzien beslissen de beheerders van de WhatsApp buurtpreventiegroep.

U kunt een afdrukbare versie van de Spelregels en voorwaarden downloaden: Spelregels en voorwaarden

Reacties zijn gesloten.