Wijzigingsformulier Buurtpreventiegroep

  Met dit formulier kunt u wijzigingen van uw gegevens voor de WhatsApp Buurtpreventiegroep Duurschen doorgeven.


  We willen u erop wijzen dat de door u verstrekte persoonsgegevens wordt vastgelegd met als doel het functioneren van de WhatsApp buurtpreventiegroep. Berichten die u ontvangt zullen te allen tijde betrekking hebben op de WhatsApp buurtpreventiegroep en zijn functioneel van karakter. Uw gegevens zullen onder geen beding met een derde worden gedeeld voor andere doelen dan het doel dat wordt nagestreefd met de WhatsApp buurtpreventiegroep. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring.


  Richard Wijngaard
  Beheerder WhatsApp Buurtpreventiegroep Duurschen
  E-mail: whatsapp@duurschen.nl

  Contactgegevens

  Voornaam of voorletters (Verplicht)

  Achternaam (Verplicht)

  E-mailadres (Verplicht)
  Uw huidige e-mailadres. Als u een e-mailadres wijziging wilt doorgeven, vul dan hier het nieuwe e-mailadres in.

  Wijziging lidmaatschap

  Soort wijziging (Verplicht)

  Oude e-mail adres (Verplicht)
  Uw oude e-mailadres waarmee u zich heeft ingeschreven voor de WhatsApp Buurtpreventiegroep. Uw nieuwe e-mailadres heeft u, als het goed is, hierboven al opgegeven.

  Oude Telefoonnummer GSM (Verplicht)
  Uw mobiele telefoonnummer waarmee u deelneemt aan de WhatsApp Buurtpreventiegroep.

  Telefoonnummer GSM (Verplicht)
  Uw nieuwe mobiele telefoonnummer waarmee u verder wilt deelnemen aan de WhatsApp Buurtpreventiegroep.

  Oud adres

  Ter verificatie graag uw oude adres opgeven.
  Straat (Verplicht)

  Huisnummer (Verplicht)

  Postcode (Verplicht)

  Nieuw adres

  Straat (Verplicht)

  Huisnummer (Verplicht)

  Postcode (Verplicht)

  Om uw lidmaatschap te beëindigen dient u onderstaand keuzevakje aan te schakelen.
  Ja, ik wil bij deze mijn inschrijving voor de WhatsApp buurtpreventiegroep beëindigen.

  We zouden het op prijs stellen als u in het opmerkingenveld de reden van uw opzegging zou willen opgeven. Het kan zijn dat we naar aanleiding daarvan nog contact met u zoeken. Als u daar geen prijs op stelt, wilt u dat dan ook aangeven?

  Opmerkingen
  Eventuele aanvullende informatie die u met uw wijziging wilt doorgeven.

  (Zie ook onze Privacyverklaring.)


  Als de verzendknop niet kan worden aangeklikt, heeft u niet de privacy akkoordverklaring aangevinkt.

  Reacties zijn gesloten.