Aanmeldformulier Buurtpreventiegroep

  Met dit formulier schrijft u zich in als deelnemer voor de WhatsApp Buurtpreventiegroep Duurschen in Gieten. Om deel te kunnen nemen aan deze WhatsApp Buurtpreventiegroep moet u in één van de volgende straten van Gieten wonen: Esweg, Hees, Duurschenlaan, Altena, Korenbloem, Roggelelie, Kamille, Klaproos, Hoefblad, Gieteling, Hondsdraf of Tussenwegen.


  De groep is bedoeld als burgerinitiatief om een bijdrage te leveren aan de veiligheid en het verhogen van de meldingsbereidheid van mogelijke criminele handelingen in de wijk. Voor deelname dient u te beschikken over een smartphone waarop WhatsApp is geïnstalleerd. Verder dient u te voldoen aan de spelregels en voorwaarden, zoals hier is weergegeven. Tot slot is het goed u erop te wijzen dat de door u verstrekte persoonsgegevens wordt vastgelegd met als doel het functioneren van de WhatsApp buurtpreventiegroep. Berichten die u ontvangt zullen te allen tijde betrekking hebben op de WhatsApp buurtpreventiegroep en zijn functioneel van karakter. Uw gegevens zullen onder geen beding met een derde worden gedeeld voor andere doelen dan het doel dat wordt nagestreefd met de WhatsApp buurtpreventiegroep. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring.


  In de aanmelding wordt gesproken over de SAAR methode en Spelregels en reglementen. U kunt deze documenten hier inzien:

  Richard Wijngaard
  Beheerder WhatsApp Buurtpreventiegroep Duurschen
  E-mail: whatsapp@duurschen.nl

  Voornaam of voorletters (Verplicht)

  Achternaam (Verplicht)

  Straat (Verplicht)

  Huisnummer (Verplicht)

  Postcode (Verplicht)

  Telefoonnummer GSM (Verplicht)
  Telefoonnummer van uw GSM. Nodig om op te nemen in de WhatsApp groep.

  E-mail adres (Verplicht)
  Voer hier een geldig e-mail adres in waarop de beheerder van de WhatsApp groep u kan bereiken.

  Akkoordverklaring (Verplicht)
  om deel te kunnen nemen dient u zich akkoord te verklaren door alle onderstaande punten aan te vinken.
  (Zie ook onze Privacyverklaring.)

  Opmerkingen
  Ten behoeve van uw aanmelding kunt u in onderstaand veld nog vragen en/of opmerkingen kwijt.

  [reCAPTCHA]


  Als de verzendknop niet kan worden aangeklikt, heeft u niet alle items van de akkoordverklaring aangevinkt.

  Reacties zijn gesloten.