Samenwerking met andere groepen

We werden onlangs benaderd door de beheerder van de buurtpreventiegroep van het bedrijventerrein Bloemakkers met de vraag of het ook een idee is om de beheerders van buurpreventiegroepen die naast elkaar bestaan toe te voegen in elkaars buurtpreventiegroep. Op deze manier is het mogelijk om relevante appjes door de beheerders uit de en groep in de andere groep te plaatsen. Op deze manier wordt door samenwerking een groter bereik en worden we over en weer sneller geïnformeerd wanneer er in de wijken grenzend aan Duurschen iets aan de hand mocht zijn.

Jan en ik zijn even met elkaar in overleg gegaan om de voordelen en nadelen af te wegen en zijn tot de slotsom gekomen dat we dit verzoek positief moesten beantwoorden. Met ingang van 14 mei zijn de beheerders van de WhatsApp Buurtpreventiegroep Duurschen toegevoegd aan de groep van Bloemakkers en is de beheerder van Bloemakkers toegevoegd in die van Duurschen. Op deze manier kunnen we naar behoefte berichten uit elkaars groepen doorzetten in de eigen groepen.
We hopen jullie zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, dan horen we dat graag.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.